Ffilm fer o'r digwyddiad Hwyl Fawr Frank Lloyd Wright a gynhaliwyd yn Neuadd y Dref Aberteifi ar yr 8fed o Fehefin 2010.

Perfformiad o saith awr oedd y digwyddiad yn cynnwys 14 eitemau cerddorol mewn dathliad hanes morwrol y dref a'i hetifeddiaeth o allfudo. Curadwyd y digwyddiad gan Rowan O'Neill.

A short film of the event Hwyl Fawr Frank Lloyd Wright which was held in the town hall in Cardigan on the 8th June 2010.

Hwyl Fawr Frank Lloyd Wright was a seven hour performance including 14 musical items in a celebration of the town's maritime history and heritage of emigration. It was curated by Rowan O'Neill.